صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   تقویم آموزشی دوره های تهران

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

 بهار و تابستان 1400/ گروهی ( آنلاین) 

کد دوره

دوره / ( آنلاین)

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

2و3و9و10 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

16و17و23و24 اردیبهشت ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

20 ساعت

30 و 31 اردیبهشت و 6 و 7 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

30 و 31 اردیبهشت و 6 و 7 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

24 ساعت

ضمن عذرخواهی این دوره به تاریخ 8 مرداد ماه شروع خواهد شد

مهندس علیزاده

مباحث

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

24 ساعت

جمعه ها / شروع از 28 خرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم‌افزار Comsol

24 ساعت

27و 28 خرداد و 3 و 4 تیر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

DEM03

دوره جامع طراحی آزمایش Design Expert,  Minitab

18 ساعت

9 الی 11 تیر ماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

18 ساعت

24و 25و 31 تیر و 1 مرداد ماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

 

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24ساعت

7 و 8 و 14 و 15 مرداد

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

21 و 22 و 28 و 29 مرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

جمعه ها / شروع از 29 مرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

4 و 5 و 11 و 12 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

Pem03

دوره جامع نرم افزار Petrosim

16 ساعت

10 الی 12 شهریور ماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

 

PM03

دوره جامع نرم افزار Promax

16 ساعت

17 الی 19 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

DEM03

دوره جامع طراحی آزمایش Design Expert,  Minitab

18 ساعت

24 لی 26 شهریور ماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

24 ساعت

جمعه ها / شروع از 26 شهریور ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

20 ساعت

18 و 19 و 25و 26 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24ساعت

1 و 2 و 8 و 9 مهر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

18 ساعت

1 و 2 و 8 و 9 مهر ماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

 

جهت درخواست دوره های شرکتی و برون سازمانی و نیمه خصوصی با شماره 09352202036  ( واتس آپ یا تلگرام) در تماس باشید

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"