صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان مرکزی (اراک)

آدرس نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در شهر اراک


محل آزمون: اراک، شهرک حافظیه، مدرسه قیام

مدیریت نمایندگی:   مهندس مقصودی             09188487112

 

خانه مهندسی نفت اراک

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"