صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان ایلام - ایلام

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان ایلام:

آدرس : بزودی اعلام می گردد

مدیر اجرائی: مهندس بتویی    


09394853933


 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"