صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان خراسان رضوی - مشهد

آدرس نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در  استان خراسان رضوی:

مشهد، بلوار فلسطین ، فلسطین 15 ، پلاک 84 ، موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

مدیر اجرائی : سرکار خانم تربالی

05138446806

05138446807

 


 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"