صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان خوزستان - اهواز

آدرس نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان خوزستان :

اهواز، دانشکده نفت دانشگاه صنعت نفت

مدیر نمایندگی : مهندس تقوی 09359151183

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"