صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان کردستان

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان کردستان:

 سنندج، میدان اقبال ،کوچه ارشاد ، نمایندگی موسسه نگاره در استان کردستان


تلفن دفتر نمایندگی:    08733235052

 مدیر اجرائی: خانم روحی    09183808752  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"