صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان کردستان

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان کردستان:

سنندج، خیابان مولوی کرد، کوچه انتظام، روبهروی اداره گزینش، نمایندگی موسسه نگاره، خانه مهندسی شیمی، آقای گنجی


تلفن دفتر نمایندگی:    08733235229

 مدیر اجرائی: آقای گنجی    09187903408  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"