صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان مازندران - ساری و نور

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران  در استان مازندران:

دفتر سرپرستی استان: ساری - خیابان فرهنگ - نبش فرهنگ 8

 تلفن دفتر نمایندگی:       4646 3332 - 011

 مدیر اجرائی و مسئول ثبت نام:   مهندس مازیار قدمی                 09111580712

 مشاور و مدیر علمی:                مهندس مرتضی اسدی                  09119544395

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"