صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان همدان - رزن

نمایندگی دپارتمان تخصصی مهندسی نفت نگاره در استان همدان - رزن:

 

مدیر اجرائی: مهندس بتویی        09394853933


 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"