صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   جزیره قشم

 نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در جزیره قشم:

 

مدیر اجرائی: مهندس اسماعیلی             09336603173

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"