صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   استان یزد

نمایندگی خانه مهندسی شیمی ایران در استان یزد:

دانشگاه حائری یزدی میبد

مدیر اجرائی: آقای مهندس بابایی          09162896443

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"