صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مکانیک سیالات

 مکانیک سیالات

 

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

25% اول

 

خواص سیالات، ویسکوزیته سینماتیک و دینامیک، سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی، چگالی و وزن مخصوص،

کشش سطحی، مویینگی، ضریب کشسانی و حجمی، رابطه لزجت نیوتون و کاربردهای آن، استاتیک سیالات،

فشار و اندازه‌گیری آن، نیروی هیدرو‌استاتیکی وارد بر سطوح، منشور فشار، نیروی شناوری و پایداری اجسام

شناور و غوطه ور، حرکت صلب گونه سیالات


 

 

25% دوم

 

تجزیه و تحلیل جریان سیالات، دسته‌بندی جریان سیالات، معادله اویلر، معادله برنولی، میدان سرعت، دبی

حجمی و دبی جرمی، ضریب تصحیح اندازه حرکت و انرژی جنبشی سیال، توان، تجزیه و تحلیل دیفرانسیلی و

انتگرالی جریان سیال، معادله ناویر- استوکس، آنالیز ابعادی و تشابه، قضیه پی- باکینگهام، اعداد بدون‌بعد،

تشابه (هندسی و سینماتیکی و دینامیکی)، تابع جریان


 

 

25% سوم

 

جریان‌های داخلی تراکم‌ناپذیر، جریان آرام و درهم، جریان داخل لوله‌ها، افت‌های موضعی، معادله انرژی، خط

تراز انرژی و خط هیدرولیکی، قطر هیدرولیکی، جریان آرام کاملا توسعه یافته بین صفحات موازی بزرگ، جریان

فیلم مایع روی سطح شیبدار، مجاری غیردایره‌ای، جریان بین دو لوله هم‌محور، سیستم‌های چند لوله‌ای،

اندازه‌گیری جریان سیالات


 

 

25% چهارم

 

جریان‌های لایه مرزی، جریان روی صفحه تخت، نیروهای درگ و لیفت، جدایش، جریان خارجی روی کره و

استوانه، توربوماشین‌ها، راندمان توربوماشین‌ها، کاویتاسیون و هد خالص  مکش مثبت (NPSH)، جریان

تراکم‌پذیر، عدد ماخ، جریان مافوق صوت و مادون صوت، جریان در بسترهای پر شده و روابط آن

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"