صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کنترل فرآیندها

 کنترل فرآیند

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

25% اول

 

تبدیل لاپلاس، قضایای تبدیل لاپلاس، معکوس تبدیل لاپلاس، آنالیز کیفی ریشه‌ها، سیستم‌های درجه اول و پاسخ

این سیستم‌ها به ورودی‌های پله ضربانی و سینوسی، سیستم‌های درجه اول غیرخطی، سیستم های درجه اول

متوالی و سیستم‌های درجه دوم


 

 

25% دوم

 

تاخیر انتقالی، انواع شیرهای کنترل ، انواع کنترلرها، نمودارهای جعبه ای، سیستم مداربسته و سیستم مدار باز،

تابع انتقال سیستمهای ساده و پیچیده، افت کنترل


 

25% سوم

 

پایداری، آزمون روث، مکان هندسی ریشه‌ها


 

 

25% چهارم

 

پاسخ فرکانسی و دیاگرام بد، دیاگرام نایکوئیست، بررسی پایداری به کمک دیاگرام بد، بررسی پایداری به کمک

دیاگرام نایکوئیست، روش زیگر نیکولز


 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"