صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ریاضیات (کاربردی،عددی)

 ریاضیات (کاربردی،عددی)

 

شماره آزمون

 

مبحث آزمون


 

 

 

 

 

25% اول

 

معادلات دیفرانسیل و روشهای حل، قضیه یکتایی جواب معادله همگن، معادلات کامل، معادلات خطی

مرتبه  اول، معادلات برنولی و ریکاتی و لاگرانژ، اصل برهم نهی، معادلات خطی مرتبه دوم، معادلات

ناهمگن، معادلات همگن با ضرایب ثابت، روش ضرایب نامعین، معادله اویلر، استفاده از یک جواب برای

یافتن جواب دوم در معادلات مرتبه دوم، روش پارامترهای متغیر، قضیه آبل، کاهش مرتبه، روش‌های حل

معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری‌ها، نقاط عادی و تکین، معادلات بسل (مرتبه 1 و مرتبه 2)، تابع گاما

و تابع خطا، تبدیل لاپلاس، دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول


 

 

 

 

25% دوم

 

فرمولاسیون و مدلسازی،  مدلسازی توده ای و مدلسازی دیفرانسیلی، قوانین بقا و انواع موازنه ها،

سری‌های فوریه، انواع شرط مرزی، انتگرال فوریه، توابع متعامد، مسائل اشتروم لیوویل، معادلات معادلات

پاره‌ای همگن و ناهمگن، روش جداسازی متغیرها، روش ترکیب متغیرها، مسائل مقدار مرزی و اولیه، روش

حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای با تبدیل لاپلاس


 

 

 

25% سوم

 

مباحث عددی، روش های پیدا کردن ریشه معادله، روش تصنیف، روش نابجایی، روش نیوتنرافسون، روش

تکرار ساده، حل دستگاه دو معادله دو مجهول غیرخطی با روش نیوتن، درون‌یابی با روش تفاضلات پیشرو و

پسرو نیوتن، درونیابی با روش لاگرانژ و تفاضلات تقسیم شده نیوتن، برازش منحنی


 

 

 

 

 

25% چهارم

 

انتگرال‌گیری عددی، مشتق‌گیری عددی، حل معادلات دیفرانسیل به روش عددی، روش تیلور، روش اویلر و

اویلر اصلاح شده، روش رانگ کوتا، روش چندگامی میلن سیمپسون، روش چند گامی آدامز بشفورت

مولتن، حل معادلات شرایط مرزی، روش تیراندازی، روش تفاضل محدود، حل معادلات پاره ای با تفاضل

محدود و روش‌های صریح و ضمنی، روش کرانک نیکلسون، ماتریس ها و حل دستگاه معادلات خطی،

روش‌های حذف گاوسی، ژآکوبی و گوسی سایدل، شرایط ناهنجار


 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"