صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   شرایط مالی کلاس های کنکور ارشد و دکتری (حضوری/آنلاین) 1398

برنامه جامع شرایط و لیست تخفیفات کلاس های تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

در سال 1398

" ویژه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257)  سراسری 1398 "

لیست دروس

مدرس

مدت کلاس

هزینه پایه کلاسهای آنلاین

هزینه پایه کلاسهای حضوری

ثبت نام همزمان

 3 درس به انتخاب

ثبت نام همزمان

 5 درس به انتخاب

ثبت نام کلیه کلاسها به صورت همزمان

انتقال حرارت

دکتر فلسفی

 50 ساعت

200 هزارتومان

300 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

مکانیک سیالات

دکتر فلسفی

 45 ساعت

180 هزارتومان

270 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

ترمودینامیک 1 و 2

دکتر اقبال احمدی

 50 ساعت

200 هزارتومان

300 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

انتقال جرم

دکتر فلسفی

 20 ساعت

80 هزارتومان

120 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

عملیات واحد 1 و 2

دکتر اقبال احمدی

 40 ساعت

160 هزارتومان

240 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

ریاضیات (کاربردی/عددی)

دکتر اقبال احمدی

 50 ساعت

200 هزارتومان

300 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

طراحی رآکتور

دکتر فلسفی

 25 ساعت

100 هزارتومان

150 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

کنترل فرآیند

دکتر اقبال احمدی

 20 ساعت

80 هزارتومان

120 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

زبان تخصصی

دکتر فلسفی

 10 ساعت

40 هزارتومان

60 هزار تومان

10% تخفیف

20% تخفیف

30% تخفیف

 

 

 

 

 

 

تخفیف ویژه شرکت در کلیه کلاس های خانه مهندسی شیمی ایران

" ویژه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257) سراسری 1398 "

حضوری/آنلاین

مبلغ کلاسهای حضوری

(با تخفیف 30 درصد)

مبلغ پایه کلاسهای حضوری

(بدون تخفیف)

مبلغ کلاسهای آنلاین

(با تخفیف 30 درصد)

مبلغ پایه کلاسهای آنلاین

(بدون تخفیف)

1 میلیون و 302 هزار تومان

1 میلیون و 860 هزار تومان

868 هزار تومان

1 میلیون و 240 هزار تومان