صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   لیست طراحان سوال آزمون های آزمایشی خانه مهندسی شیمی ایران

 

لیست طراحان سوالات آزمون های آزمایشی/ آموزشی  خانه مهندسی شیمی ایران سال 1400

 

دکتر اقبال احمدی- عضو هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران، مدیرگروه خانه مهندسی شیمی ایران

 

·       دکتری مهندسی شیمی

·        کارشناسی و کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران

·        تدریس دروس مهندسی شیمی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی

·        مولف برترین کتب مهندسی شیمی درانتشارات راهیان ارشد

·        تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از سال 1386 تا کنون

·        مدرسو مولف نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی


استاد فلسفی- عضو هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران، طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی

 

·        رتبه 1 دکتری مهندسی شیمی سال 1397

·        کارشناسی و کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران

·        تدریس دروس مهندسی شیمی برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی

·        مولف کتب مهندسی شیمی

·        تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از سال 1388 تا کنون

·        مدرس نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی

 

مهندس امیر رضا تقوی - عضو هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران، طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی

 

·        دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

·       رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1397

·        تدریس دروس مهندسی شیمی برای آزمون کارشناسی ارشد

·        مولف برترین کتاب بانک سوالات مهندسی شیمی در سال 1397-1398

·        فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سرکار خانم مهندس نوری - عضو هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران، طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی

 

·        دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

·       رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1397

·        تدریس دروس مهندسی شیمی برای آزمون کارشناسی ارشد

·        مولف کتاب جهان مهندسی شیمی

 

مهندس علیرضا داودی - عضو هیئت علمی خانه مهندسی شیمی ایران، طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی

 

·        دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف

·       رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1395

·        تدریس دروس مهندسی شیمی برای آزمون کارشناسی ارشد

·        فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف


فراخوان خانه مهندسی شیمی ایران از رتبه های برتر و نخبگان مهندسی شیمی کشور

( شماره تماس 02188890015   مسئول اجرایی مرکز آزمون آقای محمدیان )

 

 

خانه مهندسی شیمی

 

با آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون تک تک شما عزیزان...

 


 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"