صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   صنایع شیمیایی معدنی

در اين گرایش نيروی متخصص برای آن دسته از صنايع شيميايی را که با مواد اوليه ی معدنی سر و کار دارند تربیت می شوند. کارخانجات و صنايع تحت پوشش اين گروه طيف وسيعی از کارخانجات توليدی شامل کارخانجات اسيدهای معدنی ، سيمان ، کاشی و سراميک ، توليد و کاربرد نانو مواد و غشا ها ... و همچنين برخی کارخانجات فراوری مواد کانی و فلزی را دربر  می­گيرد. اين گرايش مهندسی شيمی دارای مشابهت ها و نقاط مشترکی با گرايش هايی از مهندسی معدن ، مهندسی هيدرومتالوژی  و مهندسی سراميک است که دارای کاربری های بسيار گسترده ای در سطح کشور می باشد. چسباننده های معدنی شامل انواع سيمان های پرتلند و غير پرتلند بخش مهمی از صنايع شيميايی معدنی را به خود اختصاص می دهد . اهميت اين بخش از صنايع شيميايی معدنی به دليل نقش انکار ناپذير سيمان و مواد سيمانی در آبادانی و توسعه ی جوامع بشری است .

دروس تخصصی این گرایش شامل تکنولوژی مواد، مهندسی سيمان ، مهندسی الکتروشيمی پيشرفته، نانو ذرات و بازيافت انرژی در صنايع کانی غير فلزی می باشد و همچنین دارای دروس مشترکی مانند ترموديناميک پيشرفته، طرح راکتور پيشرفته، محاسبات عددی پيشرفته با سایر گرایش ها می باشد.

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"