صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   پیشرفته

در این گرایش، دانشجویان دروس اصلی مهندسی شیمی را در سطح پیشرفته فرا می گیرند، دروس اختیاری و پایان­ نامه را هم براساس فیلد آموزشی استادهای آن دانشگاه می­ توانند در گرایش های مختلف موجود در آن دانشگاه  انتخاب کنند.

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"