صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دانشگاه های پردیس خودگردان

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
پردیس خودگردان - دفترچه کنکور

1393

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه رازي - كرمانشاه

دانشگاه سمنان

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

دانشگاه صنعتي اروميه

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه كاشان

 

 

خانه مهندسی شیمی ایران