صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی شیمی با کد 1257 دارای 150 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و  داوطلبان مجموعا 200 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.
دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی شیمی و اطلاعات آزمون مربوط به آن به شرح زیر است:

مواد امتحانی

ضریب دروس

تعداد سوال

از شماره

تا شماره

زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی

1

30

1

30

انتقال حرارت 1 و 2

3

15

31

45

ترمودینامیک 1 و 2

3

20

46

65

مکانیک سیالات 1 و 2

2

15

66

80

کنترل فرآیندها

1

15

81

95

انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2

4

20

96

115

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

2

15

116

130

ریاضیات (کاربردی-عددی)

3

20

131

150

 

آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فرآوری و انتقال گاز با کد 1289 دارای 140 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و  داوطلبان مجموعا 180 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.
دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز و اطلاعات آزمون مربوط به آن به شرح زیر است:


مواد امتحانی

ضریب دروس

تعداد سوال

از شماره

تا شماره

زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی

2

30

1

30

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی-عددی)

2

15

31

45

ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 و 2

3

20

46

65

انتقال حرارت 1 و 2

3

20

66

85

انتقال جرم

2

15

86

100

عملیات واحد 1 و 2

3

20

101

120

مکانیک سیالات 1 و 2

2

20

121

140

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"