صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره جامع بازرسی پوشش رنگ و عایق

 


Inspection

C.C.I


 

 

 دوره جامع بازرسی رنگ پوشش و عایق-خانه مهندسی مواد ایران

 

دوره جامع بازرسی رنگ، پوشش و عایق 

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

جامع

CCI - 03

3 روز (18 ساعت)

420000

380000

 

 

هدف دوره :

محافظت کننده  سطحی صنعتی شامل پوشش ها؛ عایق و رنگ ها از دو منظر حفظ خواص مکانیکی و ممانعت از خوردگي از اهميت ویژه ای برخوردار می باشند. .با توجه به اهمیت فرآیند خوردگی و خسارات گسترده ناشی از آن؛ فرایندهای سطحی و پوشش های محافظ به ملاحظات جدي در چگونگی كاربرد و انجام بازرسي دقيق نياز دارند. به كارگيري روش‌هاي صحيح بازدارندگي خوردگي را كاهش مي‌دهد. در این دوره دانش پژوهان با فرآیند خوردگی و مکانیسم عملکرد آن؛ راهکارهای مقابله با خوردگی؛ انواع پوشش های محافظ؛ عایق ها و رنگ های صنعتی و چگونگی انتخاب و نحوه اعمال و عملکرد آن ها آشنا خواهند شد و روش انجام بازرسی های کیفی را با سودجستن از استانداردها و آشنایی با ابزارهای کنترلی و آزمون های متالورژیکی و شیمیایی فرا خواهند گرفت.

 

 

محتوای دوره :

 ·        سرفصل های دوره:

-         آشنایی با فرآیند خوردگی و انواع فرآیندهای خوردگی

-         سلول خوردگی و اجزای آن

-         اثر پارامترهای محیطی روی خوردگی

-         ممانعت کننده های خوردگی

-         حفاظت کاتدی و آندی

-         جنبه های مکانیکی خوردگی

-         راهکارهای ممانعت و پیشگیری از خوردگی

-         آزمایشات خوردگی و نحوه انجام آن و چگونگی تفسیر آزمون ها

-         آشنایی با انواع پوشش های محافظ صنعتی

-         معرفی پوشش های نوین مهندسی و فیلم های نازک

-         آشنایی با انواع عایق های محافظ صنعتی و معرفی اجزای آن ها

-         شناخت رنگ های صنعتی و اجزای ترکیبی و مکانیسم عملکرد آن ها

-         انتخاب فرآیند پوشش کاری محافظ برای سازه های صنعتی

-         چگونگی انجام بازرسی با نگاه به کد و استاندارهای تعریف شده

-         آشنایی با ابزارهای بازرسی و مکانیسم و چگونگی عملکرد

-         نحوه آماده سازی سطحی برای اعمال پوشش، رنگ و عایق

-         بررسی معیارهای پذیرش عیوب ناشی از پوشش

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"