صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

 

 

 بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد  ASME  Sec VIII

 
بازرسی مخازن تحت فشار

دوره جامع بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد  ASME  Sec VIII

 

عنوان دوره

کد دوره

 

دوره فشرده

 

شهریه آزاد (تومان)

 

شهریه دانشجویی (تومان)

 

جامع

IPV- 03

16 ساعت

420000

380000

 

 

هدف دوره :

هدف دوره آشنایی دانش پژوهان با مخازن تحت فشار می باشد.

 

 

محتوای دوره :

 ·        سرفصل های دوره:

معرفي مخازن تحت فشار، طبقه بندي آنها، و معرفي استانداردهاي مربوطه

معرفی اجزاء و قطعات اصلی مخازن تحت فشار

تعاریف مربوط به  Inspection and examination

شرح وظایف بازرسان مخازن تحت فشار

بررسی تعاریف: design pressure،‌ design temperature، maximum allowable working pressure (MAWP)، maximum allowable stress values، Minimum Design Metal Temperature (MDMT)، corrosion allowance و PWHT

الزامات و دستورالعمل‌های عملیات حرارتی (PWHT) پس از جوشکاری

بازرسی تنش زدایی

بررسی هيدورتست و نيوماتيك تست

آشنائی با مدارک WPS & PQR، ‌ Shop drawingو نقشه‌های اصلی مخازن تحت فشار


 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"