صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره جامع نرم افزار Olga 

 

 


 

 

 

 

  


 

دوره جامع نرم افزار Olga

 

 

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

دوره مقدماتی نرم افزار Olga

Olga01

6 جلسه

 

390000

 

210000

 

دوره پیشرفته نرم افزار Olga

Olga02

6 جلسه

390000

210000

 

هدف دوره :

      هدف نهایی دوره تسلط کامل بر نرم افزار الگا در شبیه سازی خطوط جریان و چاه های نفت و گاز است.

 

محتوای دوره :

 

1-                       مقدمات

-       مقدمه

-       تاریخچه

-       الگا، یک نرم افزار استراتژیک

-       پایه و اساس مدل های الگا

-       طرز استفاده کلی

-       اجرای رشته ای

-       برنامه ها

-       فایل های ورودی

-       مدل شبیه سازی

 

2-                     رابط گرافیکی کاربر

-       مقدمه

-       پروژه جدید

-       نمونه جدید

-       باز کردن نمونه موجود

-       صفحه شروع

-       نمایه مدل

-       نمایه فایل

-       نمایه اجزا

-       ویرایش خواص

-       نمایه شبکه

-       نمایه جریان

-       نمایه اتصالات

-       پنجره خروجی

-       ویرایشگر سری های زمانی

-       نقشه برداری

-       مطالعات پارامتری

-       ویرایشگر هندسی

 

3-                    توصیف مدل

-         2nd Order Scheme

-         Blackoil

-         Complex Fluid

-         Compositional Tracking

-         Controller

-         Corrosion

-         Drilling Fluid

-         Hydrate Check

-         Hydrate Kinetics

-         Inhibitor Tracking

-         Leak

-         Near-Wellbore

-         Phase Split Node

-         Pig

-         Process Equipment

-         Single Component

-         Slug Tracking

-         Slug Tuning

-         Source

-         Steady State Processor

-         Steam\Water-HC

-         Thermal Components

-         Thermal Computations

-         Tracer Tracking

-         Transmitter

-         Tuning

-         Water

-         Wax

-         Well

-       منابع

 

4- کلید واژه ها

5-                        نحوه استفاده از مدل ها

6- متغیرهای خروجی

7-                        Data files

8-                       محدودیت ها

9- نمونه های خاص

10-                      رفع اشکال

 
خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"