صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   قوانین ثبت نام دوره های خانه مهندسی شیمی

مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی دوره های تکمیلی ( تخصصی، نرم افزاری و آزمایشگاهی )  خانه مهندسی شیمی ایران:

داوطلب عزیز ضمن آرزوی موفقیت،خواهشمنداست مطالب مندرج دراین تعهدنامه رابه دقت مطالعه نمایید:

1. رعایت کلیه شئونات اسلامی، مقررات عمومی انضباط دانشگاهها، نظم و حضور به موقع در دوره ها الزامی است.

2. کلیه درخواست های داوطلب (آموزشی، مالی، انصراف و ...) می بایست به صورت کتبی به مسئول ثبت نام تحویل گردد و به درخواست های شفاهی حضوری و تلفنی و ... ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3. تاریخ شروع هر دوره در موارد خاص ممکن است تا یک هفته به تعویق افتد و در صورت وقوع این مساله اطلاع رسانی لازم به داوطلب انجام خواهد شد.

تبصره: دوره های فوق العاده با داوطلب هماهنگ می شود.

تبصره: داوطلبینی که در زمان های تخفیف و مناسبت های خاص ( عید نوروز، روز مهندس،روز دانشجو، روز تولد خود ، 22 بهمن و ...) از تخفیفات خانه مهندسی شیمی %30 و بیش ازآن را  بهره برده و ثبت نام نمودند، به هیچ وجه هزینه آن ها عودت داده نخواهد شد حتی اگر دوره در زمان اعلام شده تشکیل نشود ( قابل ذکر است دوره با هماهنگی اکثریت داوطلبین در تاریخ اعلام شده برگزار می شود و حداکثر زمان تشکیل برای موسسه 6 ماه می باشد)

4. پرداخت کل شهریه (چه نقدا و چه به صورت چک) می بایست قبل از شروع دوره باشد و قبل از پرداخت کامل شهریه از ورود داوطلبان به کلاس جلوگیری خواهد شد.

5. موارد انصراف و استرداد شهریه کلاسها و دوره ها: (مهم)

 تا 7 روز مانده به شروع دوره استرداد شهریه پس از کسر 20 درصد از کل شهریه دوره انتخابی امکان پذیر می باشد. (توضیح: اگر داوطلب حتی کل مبلغ شهریه را نیز نپرداخته باشد، 20درصد از شهریه دوره انتخابی کسر خواهد شد)

 از 7 روز مانده به شروع دوره تا 3 روز مانده به شروع دوره 50 درصد از کل شهریه کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

از 3 روز مانده به شروع دوره  شهریه آن به هیچ عنوان (از قبیل ماموریت اداری، انتقالی، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج، بیماری، تداخل با برنامه دانشگاه، قبولی در دانشگاه، هرگونه نارضایتی از استاد، مشکلات خانوادگی، فوت نزدیکان (خدای ناکرده) و سایر موارد پیش بینی نشده دیگر مسترد نخواهد شد.

در صورت حذف تک دوره بنابر هر دلیلی، تخفیفات مرتبط با ثبت نام آن درس و سایر دروس نیز حذف خواهد شد.

پرداخت بخشی از مبلغ ثبت نام (بابت رزرو، ثبت نام و یا امثالهم) نیز مشمول بند انصراف و شرایط آن خواهد بود.

تبصره: ثبت نام حین برگزاری کلاسها نیز شامل بندهای ماده 6 خواهد بود.

تبصره: عدم شرکت در کلاسها پس از ثبت نام و شروع دوره، هیچ گونه حقی را جهت انصراف و دریافت وجه داوطلبان ایجاد نخواهد کرد.

6. محل برگزاری کلاس با توجه به در نظر گرفتن شرایط و مصالح مختلف از سمت موسسه قبل از شروع کلاس تعیین خواهد شد؛ که ممکن است در محل موسسه یا محل دیگری باشد.

7. تعداد شرکت کنندگان در هر کدکلاسی بنا به عرف سالهای قبل موسسه و بر اساس موارد مختلف توسط موسسه تعیین می گردد.

8. ملاک اطلاع رسانی موسسه، اعلانات رسمی در سایتهای موسسه و اوراق سربرگ دار موسسه می باشد.

9. در صورت نیاز به جلسات فوق العاده یا جبرانی، استاد مربوطه مختار به تعیین و ساعت کلاس مورد نظر خواهد بود.

10. در صورت عدم تسویه کامل یا وصول چک های صادره دانشجو، موسسه مختار است وی را تا هنگام وصول مطالبات از ادامه شرکت در تمامی خدمات موسسه باز دارد.

11. در برخی شرایط خاص ممکن است مدرس درس ثبت نامی بنابه نظر موسسه تغییریابد، در این صورت دوره مربوطه روال عادی خود را خواهد داشت.

12. داوطلبینی که تعدادی از دروس خود را برای دوره بعد رزرو و پیش ثبت نام می نمایند، حق انصراف از دوره بعد را به دلایل (ازقبیل عدم تطبیق برنامه اعلامی، منصرف شدن و ...) ندارند.

13. تغییر کد انتخابی هر درس تنها با درخواست کتبی و تاییدیه موسسه ممکن می باشد..

14.کلیه اطلاعیه های شروع دوره و تغییر زمانی کلاسها از طریق سایت خانه مهندسی شیمی اعلام می گردد.

15.ثبت نام غیرحضوری (تلفنی، اینترنتی و ...) در حکم تایید کامل این تعهدنامه است که در سایت نیز موجود می باشد.

 

 

اینجانب ................................................ با آگاهی کامل از مقررات و ضوابط مندرج در این برگه، درخواست ثبت نام در خانه مهندسی شیمی را می نمایم.

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"