صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار

برنامه دوره های نرم افزاری خانه مهندسی شيمی در بهار 94

ردیف

دوره

کد دوره

استاد

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سرفصل ها

وضعیت

2

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

01

دکتر حریمی

20 و 21 فروردین ماه 1394

تهران

کلیک کنید

برگزار شده

3

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys

01

دکتر اقبال احمدی

9  الی 11 اردیبهشت ماه 1394

تهران

کلیک کنید

برگزار شده

4

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از  نرم افزار Aspen Hysys

02

دکتر اقبال احمدی

24 الی 25 اردیبهشت ماه 1394

تهران

کلیک کنید

برگزار شده

3

دوره پیشرفته نرم افزار  Matlab

02

دکتر اقبال احمدی

31 اردیبهشت و 1 خرداد 1394

تهران

کلیک کنید

برگزار شده