صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل تابستان

برنامه دوره های نرم افزاری خانه مهندسی شيمی در تابستان 94

ردیف

دوره

کد دوره

استاد

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سرفصل ها

وضعیت

1

همایش رایگان چگونه یک محقق درجه یک شویم؟

-

دکتر اکبرزاده

19 تیر ماه 1394

تهران

موسسه نگاره

کلیک کنید

برگزار شده

2

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

01

دکتر حریمی

1 و2 مرداد ماه 1394

تهران

کلیک کنید

برگزار شده

3

همایش راهکارهای موفقیت بورسیه گیری

-

دکتر اکبرزاده

2 مرداد ماه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کلیک کنید

برگزار شده

4

برگزاری دوره مقدماتی PFD P & ID  

01

مهندس قاسم زاده

8 و 9 مرداد ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام

5

برگزاری دوره پیشرفته PFD  -  P & ID  

02

مهندس قاسم زاده

22  و 23  مرداد ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام

6

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از  نرم افزار Aspen Hysys

01

دکتر اقبال احمدی

 4 الی 6 شهریور ماه ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام

7

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی فرآیند ها با استفاده از نرم افزار Comsol

01

مهندس سارا براتی

12  و 13  شهریور ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام

8

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از  نرم افزار Aspen Hysys

02

دکتر اقبال احمدی

19  و 20  شهریور ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام

9

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی فرآیند ها با استفاده از نرم افزار Comsol

02

مهندس سارا براتی

26  و  27  شهریور ماه 1394

تهران

کلیک کنید

در حال ثبت نام