صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاييز

تقویم خانه مهندسی شیمی در تهران، پاییز 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

 توضیحات

معرفی دوره

PDS

دوره جامع دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process data sheets

32 ساعت

آغاز دوره از 9 مهرماه

(پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

برگزار شده

معرفی دوره

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 16 مهرماه

(پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

برگزار شده

معرفی دوره

Paper

دوره نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI

8 ساعت

23 و 24 مهرماه

برگزار شده

معرفی دوره

VBA

ماکرونویسی در نرم افزار اکسل با مثال های کاربردی برای مهندسان شیمی و نفت

12 ساعت

7 و 8 آبان ماه

برگزار شده

معرفی دوره

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 14 آبان ماه

(پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

برگزار شده

معرفی دوره

H-01

بخش اول دوره شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

28 و 29 آبان ماه

برگزار شده

معرفی دوره

FG-01

بخش اول دوره آموزشی شبیه سازی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار
 
Fluent & Gambit

14 ساعت

28 و  29 آبان ماه

برگزار شده

معرفی دوره

Mat-01

بخش اول دوره آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

28 و 29 آبان ماه

برگزار شده

معرفی دوره

ASP

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

32 ساعت

آغاز دوره از 7 آذر ماه

(شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

برگزار شده

معرفی دوره

C-01

بخش اول دوره مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

14 ساعت

5 و 6 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

H-02

بخش دوم دوره شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

5 و 6 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

MBAL

محاسبات موازنه مواد و کاربردهای آن در مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار MBal

12 ساعت

5 و 6 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

FG-02

بخش دوم دوره آموزشی شبیه سازی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار
 
Fluent & Gambit

18 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

PFD & P&ID

دوره جامع مبانی و اصول طراحی مدارک و نقشه های فرآیندی PFD '''''''''''''''' P&ID

32 ساعت

آغاز دوره از 26 آذر ماه

(پنج شنبه و جمعه ها هر هفته از ساعت 16 الی 20)

برگزار شده

معرفی دوره

Mat-02

بخش دوم دوره آموزش نرم افزار Matlab

20 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

C-02

بخش دوم دوره مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

18  ساعت

26 و 27 آذر ماه

برگزار شده

معرفی دوره

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"