صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان

تقویم دوره های تخصصی و نرم افزاری خانه مهندسی شیمی در تهران، بهار و تابستان  1395

کد دوره

دوره

زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد محترم

مباحث

   ثبت نام آنلاین

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32  ساعت

26 و 27 فروردین ماه

30 و 31 اردیبهشت ماه

مهندس حمید

مباحث

H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

30 و 31 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


HTRI

دوره  جامع طراحی مبدل های پوسته و لوله با نرم افزار HTRI

32 ساعت

26 و 27 فروردین ماه

30 و 31 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 9 اردیبهشت ماه (پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

مهندس مانی زاده

مباحث

ASP

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

32 ساعت

26 الی 28 خرداد

مهندس لولوئی

مباحث

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

6 و 7 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PFD & P&ID UFD

دوره جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی  PFD  P&ID

24 ساعت

2 و 7 و 16 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث

PDS03

دوره جامع و فشرده طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

28 ساعت

 13و 14 و 15 خرداد ماه

20 و 21 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث

T-03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

30 و 31 اردیبهشت ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

20  ساعت

 12الی 14 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

PN-03

دوره جامع آموزش نرم افزار Pipenet

18 ساعت

 12الی 14 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث

C02

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

12  ساعت

20 و 21 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32  ساعت

27 و 28 خرداد ماه

3 و 4 تیر ماه

مهندس حمید

مباحث

Mat01

دوره مقدماتی نرم افزار Matlab

12 ساعت

27 و 28 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

3 و 4 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث

HTRI

دوره  جامع طراحی مبدل های پوسته و لوله با نرم افزار HTRI

16 ساعت

17 و 18 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره از 24 و 25 تیر ماه (پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 16 الی 20)

مهندس مانی زاده

مباحث

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

10 و 11 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث

SC

دوره جامع برج ها و جدا كننده ها

Separators and Columns

16 ساعت

-

مهندس شریفی

مباحث

PFD & P&ID UFD

دوره جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی  PFD  P&ID

32 ساعت

31 تیر ماه و 1 مرداد ماه

7 و 8 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث

PDS

دوره جامع دوره طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه Process data sheets

32 ساعت

14 و 15 مرداد ماه

21 و 22 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga04

دوره شبیه سازی دینامیکی چاه های نفت و گاز نرم افزار Olga

16 ساعت

25 و 26 شهریور ماه

مهندس حميد

مباحث

Mat02

 دوره پیشرفته آموزش نرم افزار Matlab

12 ساعت

19 و 20 تیر ماه

26 و 27 تیر ماه

مهندس مهدی پور

مباحث

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

28 و 29 مرداد ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

20 و 21 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

PN03

دوره جامع آموزش نرم افزار Pipenet

18 ساعت

2 الی  5 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث

C02

دوره پیشرفته مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

22 و 23 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

4 و 5  شهریور ماه

11و 12 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره 26 شهریور ماه (جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح الی 16 عصر)

مهندس مانی زاده

مباحث

FLT

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با نرم افزار Flarenet

16 ساعت

18 و 19 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث

Mat03

 دوره جامع و فشرده آموزش نرم افزار Matlab

21 ساعت

17 الی 19 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

ASA03

دوره جامع  شبیه سازی فرایند های جذب سطحی با نرم افزار Aspen ADSIM

16 ساعت

18 و 19 شهریور ماه

مهندس کريمی

مباحث

ASP03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

32 ساعت

25 و 26 شهریور ماه

 1 و 2 مهر ماه

مهندس لولویی

مباحث

ASH03

دوره جامع طراحی مبدل های حرارتی با استفاده از نرم افزار Aspen HTFS

16 ساعت

25 و 26 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"