صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاييز

تقویم خانه مهندسی شیمی ایران درپاییز سال 1395

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل ها

ثبت نام

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره 26 شهریور ماه (جمعه هر هفته )

مهندس مانی زاده

مباحث


Mat03

دوره جامع و عادی آموزش نرم افزار Matlab

24 ساعت

1 و 2 مهر ماه

8 و 9 مهر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PFD01

دوره مقدماتی آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

16 ساعت

8 و 9 مهر ماه

مهندس شریفی

مباحث


PDMS

دوره جامع انجام پروژه هایPiping  با نرم افزار PDMS

40 ساعت

16 و 30 مهر ماه

 7 و 14 و 21 آبان

مهندس لولوئی

مباحث

 

PFD02

دوره پیشرفته آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

16 ساعت

15 و 16 مهر ماه

مهندس شریفی

مباحث


T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

15 و 16 مهر ماه

مهندس مانی زاده

مباحث


FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

15 و 16 مهر ماه

29 و 30 مهر ماه

مهندس رحمانی

مباحث


PDS01

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

14 ساعت

29 و 30 مهر ماه

مهندس شریفی

مباحث


PDS02

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

14 ساعت

6 و 7 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث


H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

13 و 14 آبان  ماه

 دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

20 و 21 آبان ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


Piping

تئوری Piping

40 ساعت

21 و 28 آبان ماه و 5 و 12 و 19 آذر ماه

مهندس مانی زاده

مباحث

 

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

21 الی 23 آذر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


HTRI

دوره  جامع طراحی مبدل های پوسته و لوله با نرم افزار HTRI

16 ساعت

4 و 5 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث


C02

دوره پیشرفته  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

24 الی 26 آذر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


PN03

دوره جامع آموزش نرم افزار Pipenet

18 ساعت

10 الی 12 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث


PDMS

دوره جامع انجام پروژه هایPiping  با نرم افزار PDMS

40 ساعت

4 و 5  و 11 و 12 و 19 آذر ماه

مهندس لولوئی

مباحث

 

ASA03

دوره جامع  شبیه سازی فرایند های جذب سطحی با نرم افزار Aspen ADSIM

16 ساعت

10 الی 12 آذر ماه

مهندس کريمی

مباحث


Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32  ساعت

18 و 19 آذر ماه

26 و 27 آذر ماه

مهندس حمید

مباحث


FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با نرم افزار Flarenet

16 ساعت

18 و 19 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث


Mat03

دوره جامع و فشرده آموزش نرم افزار Matlab

18 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

12 ساعت

آذر ماه

مهندس مانی زاده

مباحث


ASP03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

32 ساعت

25 الی 27 آذر ماه

مهندس لولویی

مباحث


 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"