صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل زمستان

تقویم خانه مهندسی شیمی ایران در زمستان سال 1395

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

PFD01

دوره مقدماتی آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

16 ساعت

16 و 17 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PFD02

دوره پیشرفته آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

16 ساعت

23 و 24 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

32  ساعت

21 الی  24 دی ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

23 و 24 دی ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

 

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

30 دی ماه و 1 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره 24 دی ماه (جمعه هر هفته )

مهندس علیزاده

مباحث

PDS01

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

14  ساعت

30 دی ماه و 1 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PDS02

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

14  ساعت

7 و 8 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

22 و 29 بهمن ماه و 6و 13و 20 اسفندماه

مهندس لولوئی

مباحث

 

Mat03

دوره  جامع آموزش نرم افزار Matlab

32 ساعت

7 و 8  و 14 و 15 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

FG01

دوره مقدماتی نرم افزار Fluent & Gambit

16 ساعت

7 و 8 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با نرم افزار Flarenet

16 ساعت

14 و 15 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

FG02

دوره پبشرفته نرم افزار Fluent & Gambit

16 ساعت

14 و 15 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

Olga03

دوره جامع ( فشرده)  نرم افزار Olga

24 ساعت

27 الی 29 بهمن ماه

مهندس حمید

مباحث

 

HTRI

دوره  جامع طراحی مبدل های پوسته و لوله با نرم افزار HTRI

16 ساعت

21 و 22 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

C01

دوره مقدماتی مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

21 و 22 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

T03

دوره جامع نحوه عملکرد انواع مختلف توربین گازدر صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

16 ساعت

25 و 26 بهمن ماه

مهندس پوپروانه

مباحث

 

Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره 29 بهمن ماه (جمعه هر هفته )

مهندس علیزاده

مباحث

 

C02

دوره پیشرفته  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

16  ساعت

23 و 24 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

5 و 6 و 12 و 13 اسفند ماه

 دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

ASP03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی  با استفاده از نرم افزار

 Aspen Plus

32 ساعت

5 و 6 و 12 و 13 اسفند ماه

مهندس لولویی

مباحث

 

ASA03

دوره جامع  شبیه سازی فرایند های جذب سطحی با نرم افزار Aspen ADSIM

16 ساعت

12 و 13 اسفند ماه

مهندس کريمی

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه   Data Sheet

18 ساعت

11 الی 13 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PN03

دوره جامع آموزش نرم افزار Pipenet

18 ساعت

18 الی 20 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

40 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اسفند ماه

مهندس لولوئی

مباحث

 

H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

19 و 20 اسفند ماه

 دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

21 الی 24 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

18 ساعت

25 الی 27 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

Mat03

دوره  جامع فشرده آموزش نرم افزار Matlab

24 ساعت

25 الی 27 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24  ساعت

23 الی 26 اسفند ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"