صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1396

تقویم خانه مهندسی شیمی ایران در فصل بهار و تابستان 1396


"
دوره های گروهی پنج شنبه ها و جمعه های سال- تهران "

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

پنج شنبه ها

31 فروردین و 7 و14 اردیبهشت

مهندس علیزاده

مباحث

 

PFD01

دوره  مقدماتی آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

14 و 15 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث


Piping

تئوری Piping

40 ساعت

جمعه ها

8 و 15 و 22 و 29 اردیبهشت و 5 خرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث


PFD02

دوره  پیشرفته آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

21 و 22 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث


H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

21 و 22 اردیبهشت ماه

مهندس رحمانی

مباحث


C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

8 الی 12 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

مهندس رحمانی

مباحث


Mat01

دوره  مقدماتی برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PDS01

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه     Data Sheet

14 ساعت

28 و 29 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث


Mat02

دوره  پیشرفته برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

4 و 5 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PDS02

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه     Data Sheet

14 ساعت

4 و 5 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث


Olga01

دوره مقدماتی نرم افزار Olga

16 ساعت

25 و 26 خرداد ماه

مهندس حمید

مباحث


Olga02

دوره پیشرفته نرم افزار Olga

16 ساعت

1 و 2 تیر ماه

مهندس حمید

مباحث


PFD01

دوره  مقدماتی آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

8 و 9 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث


Mat01

دوره  مقدماتی برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

15 و 16 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PFD02

دوره  پیشرفته آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

15 و 16 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث


Mat02

دوره  پیشرفته برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

22 و 23 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

24 الی 28 تیر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


PDS01

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه     Data Sheet

14 ساعت

29 و 30 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث


Piping

تئوری Piping

40 ساعت

آغاز دوره 30 تیر ماه

جمعه ها

مهندس علیزاده

مباحث


PDS02

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه     Data Sheet

14 ساعت

5 و 6 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث


H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

12 و 13 مرداد ماه

مهندس رحمانی

مباحث


H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 Aspen Hysys

16 ساعت

19 و 20 مرداد ماه

مهندس رحمانی

مباحث


Mat01

دوره  مقدماتی برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

19 و 20 مرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


Mat02

دوره  پیشرفته برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

12 ساعت

2 و 3 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

پنج شنبه ها

شروع دوره 9 شهریور ماه

مهندس علیزاده

مباحث


PFD01

دوره  مقدماتی آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

9 و 10 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث


Piping

تئوری Piping

40 ساعت

جمعه ها

آغاز دوره 17 شهریور ماه

مهندس علیزاده

مباحث


PFD02

دوره پیشرفته آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

12 ساعت

16 و 17  شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث


C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

25 الی 28 شهریور ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


PDS01

دوره مقدماتی طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه    Data Sheet

14 ساعت

30 و 31 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث


Olga03

دوره جامع ( فشرده)  نرم افزار Olga

32 ساعت

28 الی 31 شهریور ماه

مهندس حمید

مباحث


PDS02

دوره پیشرفته طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه     Data Sheet

14 ساعت

6 و 7 مهر ماه

مهندس شریفی

مباحث


 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"