صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاییز 1396

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

 پاییز 1396

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

4 الی 7 مهر ماه

مهندس حمید

مباحث

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

13 و 14 و 20 و 21 و 27 و 28 مهر

4 و 5 آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

19 الی 21 مهر ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

H01

دوره مقدماتی شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

27 و 28 مهر ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

H02

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهایشیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

4 و 5 آبان ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

4 و 5 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

10 الی 12 آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

12 الی 17 آبان ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

10 الی 12 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

25 و 26 آبان و 2 و 3 و 9 و 10 و 14 و 15 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

CCI03

دوره بازرسی پوشش رنگ و عایق

16 ساعت

18 و 25 و 28 آبان ماه

دکتر قدیمی

مباحث

 

ISI01

دوره مقدماتی مقاله نویسی

10 ساعت

25 و 26 آبان ماه

دکتر حسن زاده

مباحث

 

PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

11 و 12 و 25 و 26 آبان ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

2 و 3 و 9 و  10  آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

2 و 3 و 9 و  10  آذر ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

ISI02

دوره پیشرفته مقاله نویسی

12 ساعت

2 و 3 آذر ماه

دکتر حسن زاده

مباحث

 

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس حمید

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

15 الی 17 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهایشیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

23 و 24 آذر ماه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

16 ساعت

23 و 24 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

29 آذر الی 1 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

Mat04

دوره فوق پیشرفته برنامه نویسی مهندسی شیمی ( منطق فازی، هوش مصنوعی و شبکه عصبی )  با استفاده از نرم افزار Matlab

16 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

7 و 8 و 14 و 15 دی ماه

مهندس بهروزی فر

مباحث

 

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس اداوی

مباحث

 

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

16 ساعت

7 و 8 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"