صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل زمستان 1396

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

 زمستان 1396

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس اداوی

مباحث

 

ISI03

دوره مقاله نویسی ISI

10 ساعت

14 و 15 دی ماه

دکتر حسن زاده

مباحث


CCI03

دوره بازرسی پوشش رنگ و عایق

16 ساعت

22و 28 و 29 دی ماه

دکتر قدیمی

مباحث


FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

28 و 29 دی ماه

5 و 6 بهمن ماه

مهندس رحمانی

مباحث


Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

5 و 6 و 12 و 13 و 19 بهمن ماه

مهندس علیزاده

مباحث


Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

12 و 13 و 19 و 20 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

16 ساعت

12 و 13 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث


ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

16 ساعت

19 و 20 بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث


IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

14 الی 17 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

26 و 27 بهمن ماه

3 و 4 اسفند ماه

مهندس حمید

مباحث


PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

2 الی 4 اسفند ماه

مهندس علیزاده

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

3 و 4 اسفند ماه

10 و 11 اسفند ماه

مهندس رحمانی

مباحث


RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

1 الی 4 اسفند ماه

مهندس بهروزی فر

مباحث


PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

16 الی 18 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث


PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

16 الی 18 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


HWA

کارگاه HOW To APPLY

6 ساعت

18 اسفند ماه

سرکارخانم مهندس بابامحمودی

مباحث


PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

16 الی 18 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث


ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

17 و 18 و 24 و 25 اسفند ماه

مهندس رحمانی

مباحث


HZP03

دوره بررسی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP study و نرم افزار PHA-pro

16 ساعت

16 الی 18 اسفند ماه

دکتر طاهری

مباحث


-

دوره جامع طراحي صنعتي مبدل هاي حرارتي

16 ساعت

14 الی 17 اسفند ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

24 و 25 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث


C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

23 الی 25 اسفند ماه

مهندس اداوی

مباحث


Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

17 و 18 و 23 و 24 و 25 اسفندماه

مهندس علیزاده

مباحث


-

دوره جامع طراحي و نظارت بر نصب برج هاي تقطير

16 ساعت

24 و 25 اسفندماه

مهندس پورپروانه

مباحث

 

AH

دوره آموزش آشنایی با قابلیت Automation   در نرم افزار HYSYS  برای ارتباط با زبان برنامه نویسی

12 ساعت

24 و 25 اسفندماه

دکتراقبال احمدی

مباحث


 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"