صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1397

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

بهار و تابستان 1397

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

22 الی 24  فروردین ماه

مهندس شریفی

مباحث

FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

24 و 25 فروردین ماه

30 و 31 فروردین ماه

مهندس رحمانی

مباحث

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

30 و 31 فروردین ماه

6 و 7 و 13 و 14 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

16 ساعت

13 و 14 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

14 الی 17 اردیبهشت ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

20 و 21 و 27 و 28 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

16 ساعت

20 و 21 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحث

 

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

20 و 21 اردیبهشت ماه

27 و 28 اردیبهشت ماه

مهندس رحمانی

مباحث

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

2 الی 4 خرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

 14 و 15 و 16 و 17 خرداد ماه

مهندس اداوی

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

9 الی 11 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

15 و 16 و 17 و 18 خرداد ماه

مهندس حمید

مباحث

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

15 الی 18 خرداد ماه

مهندس بهروزی فر

مباحث

PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

24 الی 26 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

HWA

کارگاه HOW To APPLY

6 ساعت

26 خرداد ماه

سرکارخانم مهندس بابامحمودی

مباحث

CCI03

دوره بازرسی پوشش رنگ و عایق

24 ساعت

31 خرداد و 1و 7 و 8 تیر ماه

دکتر قدیمی

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

6 الی 8 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث

HZP03

دوره بررسی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP study و نرم افزار PHA-pro

16 ساعت

13 الی 15 تیر ماه

مهندس

مباحث

-

دوره جامع طراحي صنعتي مبدل هاي حرارتي

16 ساعت

14 الی 17 تیرماه

مهندس پورپروانه

مباحث

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

 11 و 12 و 18 و 19مرداد ماه

مهندس رحمانی

مباحث

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

28 و 29 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحث

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

 4 و 5 و 11 و 12 و 18 مرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

-

دوره جامع طراحي و نظارت بر نصب برج هاي تقطير

16 ساعت

14 الی 17 مردادماه

مهندس پورپروانه

مباحث

AH

دوره آموزش آشنایی با قابلیت Automation   در نرم افزار HYSYS  برای ارتباط با زبان برنامه نویسی

12 ساعت

4 و 5 مرداد ماه

دکتراقبال احمدی

مباحث

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

24 الی 26 مرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

18 و 19 و 25 و 26 مرداد ماه

مهندس اداوی

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

31 مرداد الی 2  شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

گروه اول :  8 و 9 و 15 و 16 شهریور ماه

گروه دوم: 22 و 23 شهریور و 5 و 6 مهر ماه

مهندس رحمانی

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

14 الی 16 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

13 الی 16 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

32 ساعت

20 و 21 و 22 و 23 شهریور ماه

مهندس حمید

مباحث

PTS

دوره جامع نرم افزار Petrosim

-

-

مهندس رحمانی

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

گروه دوم: 22 و 23 شهریور و 5 و 6 مهر ماه

مهندس رحمانی

مباحث

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"