صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاییز و زمستان 1397

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

تهران- پاییز و زمستان 1397

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

H03

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

16 ساعت

5 و 6 مهرماه

مهندس رحمانی

مباحث


Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

4 و 5 و 6 مهر ماه

مهندس صالحی

مباحث


PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

2 الی 4  آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث


FG03

دوره جامع نرم افزار Fluent & Gambit

32 ساعت

26 و 27 مهر ماه

3 و 4 آبان ماه

مهندس رحمانی

مباحث


Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

3 و 4  و 10 و 11 و 24 و 25

آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث


Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

16 ساعت

3 و 4 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث


IPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

16 ساعت

14 الی 18 آبان ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از

 نرم افزار Matlab

24 ساعت

10 و 11 و 24 و 25 آبان ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

16 ساعت

24 و 25 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث


H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

24 و 25 آبان ماه

1 و 2 آذر ماه

مهندس رحمانی

مباحث


PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

7 الی 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

1 و 2 و 8 و 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث


PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

7 الی 9 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث


Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

14 الی 16 آذر ماه

مهندس صالحی

مباحث

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

6 و  7 و 13و 14  دی ماه

مهندس بهروزی فر

مباحث


PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

12 الی 14 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

30 آذر ماه

مهندس مقصودی

مباحث


CCI03

دوره بازرسی پوشش رنگ و عایق

24 ساعت

29 و 30 آذر ماه

 6 و 7 دی ماه

دکتر قدیمی

مباحث


PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

29 و 30 آذر ماه

 6 و 7 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث


HZP03

دوره بررسی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP study و نرم افزار PHA-pro

16 ساعت

19 الی 21 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


-

دوره جامع طراحي صنعتي مبدل هاي حرارتي

16 ساعت

14 الی 17 دی ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

 این دوره به تاریخ 25 و 26 بهمن و 2 و 3 اسفند ماه موکول شد

مهندس صالحی

مباحث


FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

27 و 28 دی ماه

مهندس شریفی

مباحث


Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

4 و 5 و 11 و 12 و 18 و 19

بهمن ماه

مهندس علیزاده

مباحث


-

دوره جامع طراحي و نظارت بر نصب برج هاي تقطير

16 ساعت

14 الی 17 بهمن ماه

مهندس پورپروانه

مباحث


AH

دوره آموزش آشنایی با قابلیت Automation   در نرم افزار HYSYS  برای ارتباط با زبان برنامه نویسی

12 ساعت

25 و 26 بهمن ماه

دکتراقبال احمدی

مباحث


PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

24 الی 26 بهمن ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 اسفند ماه

مهندس علیزاده

مباحث


PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

8 الی 10 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث


H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

9 و 10 و 16 و 17 اسفند ماه

مهندس رحمانی

مباحث


Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlab

24 ساعت

15 الی 17 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث


PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

15 الی 17 اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث


Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

22 الی 24

اسفند ماه

مهندس صالحی

مباحث


PTS

دوره جامع نرم افزار Petrosim

16 ساعت

23و 24 اسفند ماه

مهندس رحمانی

مباحث


PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

24 اسفند ماه

مهندس مقصودی

مباحث


PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

9 و 10 و 16 و 17 اسفند ماه

مهندس صالحی

مباحث

" از تعطیلات نوروز 1398 لذّت ببرید "

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"