صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1398

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

تهران- بهار و تابستان 1398

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

29 و 30 فروردین  / 5 و 6 و 12 و 13 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

5 و 6 و 12 و 13 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحثPHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

12 و 13و 19  و 20 اردیبهشت ماه

مهندس صالحی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی   CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثFG03

دوره جامع نرم افزار

 Fluent & Gambit

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس رحمانی

مباحثASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس صالحی

مباحثPip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

11 الی 15 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثIPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

"گروهی - ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

23و 24 و 30 و 31 خرداد ماه

مهندس صالحی

مباحثASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثH03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

31 خرداد ماه

مهندس مقصودی

مباحثPip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

5 الی 7 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحثRF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

6 و  7 و 13و 14  تیر ماه

مهندس بهروزی فر

مباحثPM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

6 و  7 و 13و 14  تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

20 و 21 و 27 و 28 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحثHZP03

دوره بررسی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP study و نرم افزار PHA-pro

16 ساعت

26 الی 28 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPiping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

 

پنج شنبه و جمعه ها

20 و 21 و 27 و 28 تیر ماه و 3 و 4 مردادماه

 

مهندس علیزاده

مباحثFLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

9 الی 11 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثAH

دوره آموزش آشنایی با قابلیت Automation   در نرم افزار HYSYS  برای ارتباط با زبان برنامه نویسی

12 ساعت

3 و 4 مرداد ماه

دکتراقبال احمدی

مباحثPDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

با عرض معذرت خواهی، این دوره به 3 الی 5 مهر ماه منتقل شد

مهندس علیزاده

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

10 و 11 و 17 و 18 مرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

7 و 8 و 14 و 15 شهریور ماه

مهندس علیزاده

مباحثPDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

16 الی 18 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثPIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

30 و 31 مرداد و 1 شهریور

مهندس تقوی نژاد

مباحث

PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

2 الی 5 مهر ماه برگزار خواهد شد

مهندس صالحی

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

7و 8 و 14 و 15  شهریور

دکتر اقبال احمدی

مباحثOlga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

7و 8 و 14 و 15  شهریور

مهندس صالحی

مباحثPTS

دوره جامع نرم افزار Petrosim

16 ساعت

14 و 15  شهریور

مهندس رحمانی

مباحثPiping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

 

پنج شنبه و جمعه ها

14 و 15و 20 و 21و 28 و 29 شهریور ماه

 

مهندس علیزاده

مباحثPSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

22 شهریور ماه

مهندس مقصودی

مباحثRF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

27 الی 29 شهریور ماه

مهندس بهروزی فر

مباحثPFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

27 الی 29 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحثASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

26 الی 29 شهریور ماه

مهندس صالحی

مباحثPDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

11 و 12 و 18 و 19 مهر

مهندس شریفی

مباحث


Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

23 الی 26  شهریور

دکتر اقبال احمدی

مباحث


جهت درخواست دوره های خصوصی و نیمه خصوصی با شماره 02188895070 داخلی 6 تماس بگیرید

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"