صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1398

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

تهران- بهار و تابستان 1398

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

29 و 30 فروردین  / 5 و 6 و 12 و 13 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

5 و 6 و 12 و 13 اردیبهشت ماه

مهندس شریفی

مباحثPHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

12 و 13و 19  و 20 اردیبهشت ماه

مهندس صالحی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی   CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثFG03

دوره جامع نرم افزار

 Fluent & Gambit

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس رحمانی

مباحثASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس صالحی

مباحثPip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

11 الی 15 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثIPV

دوره جامع بازرسي مخازن تحت فشار

"گروهی - ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس پورپروانه

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

23و 24 و 30 و 31 خرداد ماه

مهندس صالحی

مباحثASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثH03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

31 خرداد ماه

مهندس مقصودی

مباحثPip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

5 الی 7 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحثRF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

6 و  7 و 13و 14  تیر ماه

مهندس بهروزی فر

مباحثPM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

6 و  7 و 13و 14  تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

20 و 21 و 27 و 28 تیر ماه

مهندس شریفی

مباحثHZP03

دوره بررسی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP study و نرم افزار PHA-pro

16 ساعت

26 الی 28 تیر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحثPiping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

 

پنج شنبه و جمعه ها

20 و 21 و 27 و 28 تیر ماه و 3 و 4 مردادماه

 

مهندس علیزاده

مباحثFLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

9 الی 11 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثAH

دوره آموزش آشنایی با قابلیت Automation   در نرم افزار HYSYS  برای ارتباط با زبان برنامه نویسی

12 ساعت

3 و 4 مرداد ماه

دکتراقبال احمدی

مباحثPDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

9  الی 11 مرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

10 و 11 و 17 و 18 مرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

17 و 18 و 24 و 25 مرداد ماه

مهندس علیزاده

مباحثPDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

16 الی 18 مرداد ماه

مهندس شریفی

مباحثPIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

16 الی 18 مرداد ماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

24 و 25 و 31 مرداد و 1 شهریور ماه

مهندس صالحی

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

32 ساعت

7و 8 و 14 و 15  شهریور

دکتر اقبال احمدی

مباحثOlga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

7و 8 و 14 و 15  شهریور

مهندس صالحی

مباحثPTS

دوره جامع نرم افزار Petrosim

16 ساعت

14 و 15  شهریور

مهندس رحمانی

مباحثPiping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

 

پنج شنبه و جمعه ها

14 و 15و 20 و 21و 28 و 29 شهریور ماه

 

مهندس علیزاده

مباحثPSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

22 شهریور ماه

مهندس مقصودی

مباحثRF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

27 الی 29 شهریور ماه

مهندس بهروزی فر

مباحثPFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

27 الی 29 شهریور ماه

مهندس شریفی

مباحثASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

32 ساعت

26 الی 29 شهریور ماه

مهندس صالحی

مباحث 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


جهت درخواست دوره های خصوصی و نیمه خصوصی با شماره 02188895070 داخلی 6 تماس بگیرید

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"