صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاییز و زمستان 1398

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

تهران- پاییز و زمستان 1398

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

28 و 29 شهریور و 4 و 5 مهر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

18 و 19 و 25 و 26 مهر
2 و 3 آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

29 شهریور الی 1 مهر

مهندس شریفی

مباحث

PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

28 ساعت

18 و 19 مهر و 2 و 3 آبان ماه

مهندس صالحی

مباحث

 

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

گروه اول :  9 و 10 و 16 و 17 آبان ماه

گروه دوم : فوق العاده 7و8و 14 و 15 آذر

دکتر اقبال احمدی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی   CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

9 و 10 و 16 و 17 آبان ماه

مهندس علیزاده

مباحث

 

AutoCAD


دوره جامع آشنایی با مدارک فرایند مهندسی شیمی (BFD، PFD و P&ID) و چگونگی ترسیم آن با نرم افزار AutoCAD P&ID

24 ساعت

9 و 10 و 16 و 17 آبان ماه

مهندس خواجه

مباحث

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

2و 3 و 9 و 10آبان ماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

 

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

1 الی 4 آبان ماه

مهندس شریفی

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

23 و 24 و 30 آبان و 1 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

6 الی 8 آذر ماه

مهندس علیزاده

مباحث


 

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

28 ساعت

7و 8 و 14 و 15 آذر ماه

مهندس صالحی

مباحث

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

20 الی 22 آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

21 و 22و 28 و 29 آذر ماه

مهندس صالحی

مباحث

ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

27 الی 29  آذر ماه

مهندس شریفی

مباحث


PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

24 ساعت

11 دی (غروب )

و 12و 13 دی ماه (صبح)

14 دی ماه (غروب)

مهندس شریفی

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

19 و 20و 26و 27 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

27 دی ماه

مهندس مقصودی

مباحث

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی و دانشجویی"

16 ساعت

2 الی 4  بهمن ماه

مهندس شریفی

مباحث

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

9 و  10 و 11 و  17 و 18 بهمن ماه

مهندس بهروزی فر

مباحث

AutoCAD


دوره جامع آشنایی با مدارک فرایند مهندسی شیمی (BFD، PFD و P&ID) و چگونگی ترسیم آن با نرم افزار AutoCAD P&ID

24 ساعت

30 بهمن ماه الی 2 اسفند

مهندس خواجه

مباحث

 

PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24 ساعت

17 و  18 و 24 و 25 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

10 و 11 و 17  و  18 و 24 و 25 بهمن ماه

مهندس علیزاده

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

1 و 2 و 8 و 9 اسفندماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

7 الی 9  اسفند ماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

1 و 2 و 8 و 9 اسفند ماه

مهندس صالحی

مباحث


PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

7 الی 9 اسفند ماه

مهندس علیزاده

مباحث


 

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

15 و 16 و 22 و 23 اسفندماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

15 و 16 و 22 و 23 اسفندماه

مهندس علیزاده

مباحث


PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

28 ساعت

15 و 16 و 22 و 23 اسفندماه

مهندس شریفی

مباحثPIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

24 الی 27 اسفندماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

 

PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

32 ساعت

17 الی 21 اسفند ماه

مهندس صالحی

مباحث

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

24 اسفند ماه

مهندس مقصودی

مباحث

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


جهت درخواست دوره های خصوصی و نیمه خصوصی با شماره 02188895070 داخلی 6 تماس بگیرید

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"