صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان و پاییز 1399

تقویم دوره های نرم افزاری و تخصصی خانه مهندسی شیمی ایران

تهران - بهار و تابستان و پاییز 1399

کد دوره

دوره

مدت دوره

تاریخ برگزاری

استاد

سرفصل

ثبت نام

H03

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

14 ساعت

4 و 5 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24 ساعت

11 و 12 اردیبهشت و 18 و 19اردیبهشت

دکتر اقبال احمدی

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

20 ساعت

17 و 18 و 19 اردیبهشت

مهندس شریفی

مباحث

Piping

دوره جامع تئوری Piping

40 ساعت

11و 12 و 18و 19 و
25 و 26 اردیبهشت

مهندس علیزاده

مباحث

PHN


 دوره جامع نرم افزار پایتون

28 ساعت

25 و 26اردیبهشت و 1و2خرداد

مهندس ساکی

مباحث

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol

24 ساعت

25 و 26اردیبهشت و 1و2خرداد

مهندس علیزاده

مباحث

H03

دوره جامع شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

28 ساعت

25 و 26 اردیبهشت و 1و2خرداد

دکتر اقبال احمدی

مباحث

AutoCAD

دوره جامع آشنایی با مدارک فرایند مهندسی شیمی (BFD، PFD و P&ID) و چگونگی ترسیم آن با نرم افزار AutoCAD P&ID

24 ساعت

1و 2و 8و 9خرداد ماه

مهندس خواجه

مباحث

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

1و 2و8و9خردادماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24 ساعت

7 و 8 و9 خردادماه

مهندس شریفی

مباحث

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

8 خردادماه

مهندس مقصودی

مباحث

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

21 و 22 و23 خردادماه

مهندس علیزاده

مباحث

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

21 و 22 و23 خردادماه

مهندس شریفی

مباحث

Pem03

دوره جامع نرم افزار Petrosim

16 ساعت

22 و23 خردادماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

ASB

دوره جامع نرم افزار
 
Aspen Bjac

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16 ساعت

21 و 22 و23 خردادماه

مهندس شریفی

مباحث

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

28 ساعت

22و23و29و30خرداد

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24 ساعت

22و23و29و30خرداد

مهندس صالحی

مباحث

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

22و23و29و30 خرداد

دکتر خادم الحسینی

مباحث

PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax

24ساعت

22و23و29و30 خرداد

دکتر اقبال احمدی

مباحث

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16 ساعت

28 و29 و 30 خردادماه

مهندس شریفی

مباحث

Mat03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

24ساعت

5و6و12و13تیرماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

 Piping

دوره جامع تئوری Piping

24 ساعت

 شروع 11 مهر جمعه ها

مهندس علیزاده

مباحث

API

دوره جامع بررسی مشخصات نفت خام و فرآورده های نفتی

24 ساعت

11و12و13 تیرماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

PFD03

دوره  جامع آشنایی با مدارک و نقشه های مهندسی و فرآیندی 

PFD  P&ID

20 ساعت

18و19و20 تیرماه

مهندس شریفی

مباحث

PHN


 دوره جامع نرم افزار پایتون
 

28 ساعت

19و20و26و27تیرماه

مهندس ساکی

مباحث

 C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol 

24 ساعت

26و27تیر و 2و3 مردادماه

 

مهندس علیزاده

 

مباحث 

H03

دوره پیشرفته شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار
 
Aspen Hysys

14ساعت

2و3 مردادماه/ ویژه افراد شرکت کننده در دوره اسفند

دکتر اقبال احمدی

مباحث

AutoCAD

دوره جامع آشنایی با مدارک فرایند مهندسی شیمی  BFD، PFD و P&ID و چگونگی ترسیم آن با نرم افزار AutoCAD P&ID

24ساعت

 2 الی 4 مهرماه

مهندس خواجه

مباحث

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9جلسه

2و3و9و10مردادماه

مهندس تقوی نژاد

مباحث

PDS03

دوره جامع طراحی تجهیزات فرآیندی و تهیه  Data Sheet

24ساعت

ضمن عذرخواهی به 1 و 2 و 8 و 9 آبان ماه موکول شد

مهندس شریفی

مباحث

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

9مرداد

مهندس مقصودی

مباحث

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18ساعت

15و16و17مردادماه

مهندس علیزاده

مباحث

ASP03

دوره جامع نرم افزار ASPEN PLUS

28ساعت

16و17و23و24مردادماه

مهندس شریفی

مباحث

Olga03

دوره جامع نرم افزار Olga

24ساعت

16و17و23و24مردادماه

مهندس صالحی

مباحث

Pip03

دوره جامع نرم افزار Pipenet

"گروهی- ویژه افراد صنعتی"

16ساعت

22و23و24مردادماه

مهندس شریفی

مباحث

RF03

دوره تخصصی فرآیندهای پالایشگاهی

32 ساعت

16و17و23و24مردادماه

دکتر خادم الحسینی

مباحث

PM03

دوره جامع نرم افزار ProMax  نیمه خصوصی

18ساعت

15 الی 17 مردادماه

دکتر اقبال احمدی

مباحث

FLT03

دوره جامع طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا با استفاده از نرم افزار
Flarenet

16ساعت

به مهرماه موکول شد