صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   تحلیل سوالات تخصصی آزمون 1393 وزارت نفت- ویژه مهندسی شیمی

تحلیل سوالات استخدامی وزارت نفت

 

1- تحلیل سوالات استخدامی مهندسی شیمی- طراحی رآکتور و کنترل فرآیند سال 1393 - ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت 1396

2- تحلیل سوالات استخدامی مهندسی شیمی-عملیات واحد و انتقال جرم سال 1393 - ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت1396

 

تحلیل سوالات استخدامی وزارت نفت- مهندسی شیمی

 

3- تحلیل سوالات استخدامی مهندسی شیمی- ترمودینامیک سال 1393 - ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت 1396

4- تحلیل سوالات استخدامی مهندسی شیمی- سیالات سال 1393 - ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت 1396

5- تحلیل سوالات استخدامی مهندسی شیمی- انتقال حرارت سال 1393 -  ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت 1396

 

تحلیل سوالات استخدامی وزارت نفت- مهندسی شیمی

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"