صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   موازنه جرم و انرژی

 

 

 

 

Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering

 

 

 

 

 

David M. Himmelblau

James B. Riggs


8th Edition

 

  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"