صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مکانیک سیالات

 

 

 

 

Fluid Mechanics

 

 

 

 

 

Frank M. White


7th Edition

 


 

 

 

 

 

Fundamentals of

Fluid Mechanics

 

 

 


 

 

Munson

Okiishi

Huebsch

Rothmayer


6th Edition


  

 

 

 

 

Transport Phenomena

 

 

 


 

 

R. Byron Bird

Warren E. Stewart

Edwin N. Lightfoot


2nd Edition

 


 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"