صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انتقال حرارت

 

 

 

 

Fundamentals of

Heat and Mass Transfer

 

 

 

 

 

Frank P. Incrppera

David P. Dewitt

Theodore L. Bergman

Adrienne S. Lavine


7th Edition

 


 

 

 

 

 

Heat Transfer

 

 

 


 

 

 


J. P. Holman


10th Edition


 

  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"