صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

 

 

Unit Operations of Chemical Engineering

 

 

 


 

Warren L. McCabe

Julian C. Smith

Peter Harriott


5th Edition

  

 

 

 

 

Mass Transfer Operations

 

 

 


 

 

Robert E.Treybal


3rd Edition


 
 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"