صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ترمودینامیک

 

 

 

 

Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics

 

 

 

 

J. M. Smith

H. C. Van Ness

M. M. Abbott


7th Edition

  

 

 

 

 

Fundamentals of Thermodynamics

 

 

 

 

Richard E. Sonntag

Claus Borgnakke

Gordon J. Van Wylen

7th Edition

  

 

 

 

 

Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria

 

 

 


 

John M. Prausnits

Rudiger N. Lichtenthaler

Edmundo Gomes de Azevedo


3th Edition

  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"