صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   سینتیک و طراحی راکتور

 

 

 

 

Chemical Reaction Engineering

 

 

 


 

 

Octave Levenspiel


3th Edition

  

 

 

 

 

Elements of Chemical Reaction Engineering

 

 

 


 

 

H. Scott Fogler


4th Edition

 

  

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"