صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو انتقال بخار

  

 

 

انتقال بخار

 

 

   

 

 

  

 

اساساً هدف از تولید بخار در بویلر یا همان قلب دیگ خانه انتقال انرژی است. بنابراین انتقال صحیح بخار حائز اهمیت است. از اهم مواردی را که می بایست در این سیستم انتقال به آن توجه کرد به ترتیب ذیل است: ۱- اندازه گذاری صحیح با توجه به سرعت و افت مجاز در لوله های انتقال بخار ۲- در نظر گرفتن شیب مناسب برای خطوط انتقال بخار ۳- خارج کردن آب و هوای موجود در بخار ۴- در نظر گرفتن انبساط و نصب قطعات انبساطی

 


  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"