صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو ضربۀ قوچ (ضربه چکش)

  

ضربۀ قوچ (ضربه چکش)

 

 

 

 

براساس یک تعریف کلی ضربه ناشی از انرژی جنبشی سیال در حال حرکت در لوله را ضربه قوچ می نامند.ضربه قوچ در خطوط آب و بخار به وقوع می پیوندد. ضربه قوچ در دیگ خانه می تواند در الف) خطوط انتقال بخار ، ب)تجهیزات مصرف کننده بخار و یا ج)خطوط کندانس به وقوع بپیوندد. مشاهده آنلاین ویدئو


  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"