صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو هوا در بخار

  

 

 

 هوا در بخار

 

 

  

زمانی که هوا و گازهای غیر قابل کندانس با بخار همراه شوند فشاری را که فشارسنج ها نشان می دهند مجموع فشار بخار و هوا است. بنابراین قرائت این فشار از روی نشانگر معرف فشار واقعی بخار نیست و در نتیجه نمی توان دما و انرژی واقعی بخار را محاسبه نمود.

 


 

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"