صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو فشار شکن بخار (شیر تقلیل فشار )

  


فشار شکن بخار (شیر تقلیل فشار )

 

 

 

 

 

 


 

وظیفه شیر فشارشکن تقلیل فشار بخار در نقطه مصرف بنابر نیاز مصرف کننده ها است. شیرهای فشارشکن بخار را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. 

الف)بدون پایلوت و با عملکرد مستقیم(Non pilot)

ب)پایلوت دار(Pilot operated valve)   

 

 

  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"