صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو Distillation Column

 

Distillation Column
 

 

 

 

  

 

اساس کار برج ها افزایش سطح تماس بین فازها می باشد که این افزایش ممکن است توسط سینی یا پرکن تامین شود. چگونگی تماس گاز و مایع بسته به نوع وسیله متفاوت است. در ساخت برج ها بر حسب شرایط عملیاتی و خوردگی می توان از انواع مواد مانند شیشه، فلزات، فلزات با آستر شیشه ای، کربن نفوذ ناپذیر و استفاده کرد. عموماً شکل برج ها به صورت استوانه ای است . سینی ها عموماً از ورق های فلزی و در صورت لزوم از آلیاژهای بخصوص ساخته می شوند. معمولاً برج های جداسازی ، بر اساس عملیات انتقال جرمی که بین فازها انجام می شود و بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند به برج های تقطیر ، برج های استخراج و برج های جذب و دفع تقسیم بندی می شوند.

 

 

  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"