صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو Batch Process Control

 


 

 

 

  

 

کنترل دمای راکتورهای شیمیایی از مهمترین مسائل کنترل فرآیندهای شیمیایی است . کیفیت ، درصد خلوص ، یکنواختی و همچنین بازده یک راکتور به طور مستقیم به چگونگی کنترل دمای آن وابسته است . پیشرفت‌های اخیر در رابطه با نظریه کنترل غیرخطی باعث به وجود آمدن روش‌های موثری در کنترل فرآیندهای شیمیایی غیرخطی شده است.

 


  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"